Produse tipografice.

Sortimentul de produse a companiei PRAG-3 include următoarele 15 produse: ziare, cărţi, reviste, pliante, buclete, postere/afişe, mape, saci, formulare, bloknotes, cărţi de vizită, calendare, etichete, felicitări, caiete.

Ziare

ZiareAceastă categorie include două tipuri, ziare de tipar monocrom şi ziare de tipar policrom. Ambele tipuri de ziar sunt tipărite la complexul de utilaje GOSS Community.
Produsul ziare satisface necesităţile de tipărire a companiilor care au ca gen de activitate redactarea ziarelor. La moment această piaţă include cca 100 denumiri de ziare şi care include ziare republicane în limba română, ziare republicane în limba rusă şi titluri de ziare retipărite din Federaţia Rusă şi România.

Parametrii tehnici:
Pagini /  Format :4A3,  8A3, 16A3,  24A3, 32 A3.  12 A2
Culori: 4 + 1, 3+1, 2 +1, 1+1.

Cărţi

Tipografie CartiProdus poligrafic care are ca scop transmiterea unor informaţii cu caracter artistic (romane, povestiri etc.) sau ştiinţific (manuale, lucrări ştiinţifice). Această categorie include următoarele tipuri de cărţi, cele cu număr mare de foi sunt produse prin broşare cu clei termic, iar cele cu-n număr mic de foi produse prin broşare cu capsare. Coperta cărţilor este executată din hârtie cretată de densitate înaltă (200-350 g/m2) cu sau fără lăcuire şi un design atractiv. Conţinutul sau interiorul cărţilor este executat fie din hârtie cretată mată de densitate mică (60-90 g/m2) la tipar plan mono sau policolor (maşina SPEED MASTER), fie pe hârtie ofset de 80 g/m2 tipar rotativ mono sau policolor (maşina Goss Community).

Reviste

Tipografie revisteCategoria de produse ca revistele include atât reviste integral color cât şi reviste cu coperta color, iar interiorul monocrom. Revistele pot fi tipărite integral pe hârtie cretată sau interiorul poate fi tipărit pe hârtie ofset tipar rotativ.

Pliante

Produs poligrafic tipărit pe formatul A4 pliat în unul sau două falţuri. Acest produs poligrafic este utilizat de ce le mai multe ori în scopuri de publicitate.

Buclete

Bucletele sunt cărţi de dimensiuni mici care au ca scop transmiterea de informaţii cu caracter publicitar sau recomandări/instrucţiuni de utilizare a unor produse. Bucletele pot fi executate atât pe hârtie cretată tipar policolor cât şi pe hîrtie ofset la tipar plan sau rotativ.

Postere/Afişe

Această categorie de produs include tiparul de informaţii cu caracter publicitar de cele mai multe ori şi sunt executate pe hârtie cretată cu o densitate medie între 100-150 g/m2. La modul practic posterele sunt tipărite în color cu cerinţe înalte faţă de calitatea tiparului. Posterele presupun următoarele operaţii de bază: derularea şi tăierea hârtiei după dimensiunile necesare, tiparul propriu zis şi tăierea finală a acestora. Tiparul posterelor se realizează la maşina de tipar plan Speed Master. Clienţii principali ai acestor produse sunt companiile ce doresc să afişeze publicitatea lor în spaţiile comerciale, dar sunt şi companii care îşi vor afişă publicitatea stradală.

Saci

Această categorie de produs, denumit tipar de saci, nu reprezintă în sine un produs finit ci este un component pentru fabricarea sacilor de hârtie. Ea presupune tiparul informaţiei referitoare la produsul ce va fi ambalat în sacii de hârtie, tiparul este color cu cerinţe minimale faţă de calitatea tiparului. Din produsul dat comanditarul va confecţiona stratul exterior al sacilor de hârtie în care vor fi ambalate diverse materiale liante destinate lucrărilor de construcţii de finisare. Clienţii categoriei tiparul sacilor sunt companiile care produc şi distribuie diverse materiale de construcţie, aşa ca Supraten, Ovtebliz etc.
Operaţiunile de bază pentru tiparul de saci sunt: derularea şi tăierea hârtiei şi tiparul propriu zis care este realizat la maşina de tipar plan Speed Master pe hârtie …

Formulare

Tiparul de formularea presupune executarea unor blanchete standarde ce vor fi utiliate în activitatea companiilor ce le comandă

Cărţi de vizită.

Produs poligrafic de dimensiuni dreptunghiulare ce poate fi executat pe diverse tipuri de hârtie şi are ca scop transmiterea informaţiilor personale (datelor de contact) ale titularului. În funcţie de mărimea comenzii, tiparul cărţilor de vizită se poate executa atât la maşina de tipar plan Speed Master sau la imprimanta color de tip laser.

Calendare

CalendareProdus poligrafic care reprezintă un mix dintre informaţia cu caracter calendaristic şi informaţia cu caracter publicitar oformat în stil artistic. Acest produs are menirea să aducă aminte utilizatorului de existenta agentului economic prezentat.

Etichete

Produs poligrafic de formă dreptunghiulară.

Felicitări

Produs poligrafic care reprezintă o metodă de transmitere a unor urări. Felicitările pot fi realizate în diverse formate, de obicei formatul A5, care pot fi pliate în unul sau două falţuri de asemenea şi nepliate.
Adiţional la produsele prezentate mai sunt şi căteva produse cu cerere mică din partea clienţilor, dar care de asemeni pot fi executate de companie, acestea sunt: mapele, bloknotes şi caietele.